Skupština grada Prnjavor usvojila izvještaj o izvršenju budžeta: Skupština uputila zaključak prema Ministarstvu zdravlja

Odbornici Skupštine grada Prnjavora, na prijedlog gradonačelnika, uputili su zaključak prema Ministarstvu zdravlja radi unapređenja funkcionisanja Službe hitne pomoći. Naime, prilikom obrazlaganja Izvještaja o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor za 2023 . godinu direktor Doma zdravlja i odbornik DNS-a Bojan Subotić ukazao je na neophodnost zaposlenja minimalno 4 nova doktora u Službu hitne pomoći za šta bi, godišnje, bilo potrebno oko 300 000 KM.

„Znači kad imate poziv, kad ste u problemu da će doći cijela ekipa kod Vas, i ljekar i tehničar i vozač, sa tog mjesta će Vam pružiti hitnu medicinsku pomoć a po procjeni te iste ekipe, tj. ljekara će se nastaviti put BL, Doboja. Znači neće biti gubitka vremena. Sjetite se nemilog događaja u Lišnjoj, onog zapaljenja automobila. Ljudi koji moraju izaći na teren nisu dovoljno edukovani za takve izazove i koji moraju da se vrate u Prnjavor, pa tek onda da idu za BL“ objasnio je Subotić.

Na 30 sjednici parlament je usvojio i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada za 2023. godinu. Načelnik Odjeljena za finansije grada Prnjavora Aleksandar NJegomirović istakao je da je u prethodnom periodu ostavaren pozitivan finansijski rezultat od 185 hiljada KM i to je 14 uzastopni put da je ostvaren suficit u budžetu.

„Prihodi su ostvareni u iznou od 30 miliona i 20 hiljada. Procenat ostvarenja rashoda je negdje oko 95 odsto. Istakao bi ostvarenje poreskih prihoda u iznosu od 15 miliona i 3 hiljade. Mi u ovom momentu imamo, zaista nisku, stopu zaduženosti od 6,5 odsto na posljednji dan izvještajnog perioda (31.12.2023.) ali je činjenica da su u toku 2 kredita koja još nisu realizovana, ali i kad ih realizujemo stopa će biti negdje od 11 odsto“ istakao je NJegomirović.

Odbornici su izglasali i Plan izjednačenja cijena vodnih usluga u periodu 2025-2029, što je bio jedan od uslova Meg projekta od kojeg Grad Prnjavor, zbog redovnog ispunjenja zahtjeva, uživa značajna sredstva za izgradnju projekata u našem gradu. Ovaj plan predviđa da se, u narednom periodu, izjednači cijena vode za domaćinstva i privredne subjekte, koja trenutno iznosi 1 KM i 30 feninga za domaćinstva, odnosno 1 KM i 70 feninga za privredu.

„Ali to je sve nešto što će dolaziti narednih godina i sa usklađivanjem zakonskih propisa sa pravilima EU i slično. Ne treba kriti situaciju da će, svakako, promjenom cijena dolaziti i do promjene cijena komunalnih usluga ali ove godine neće doći do bilo kakvih korekcija. Još jednom ću ponoviti, iz Meg projekta je urađena ulica Vida NJežića, vodovod prema poslovnoj zoni i prema Štrpcima i trenutno se radi i vodovod u Babanovcima. Očekujemo da ove godine dobijemo još nekih 100 hiljada KM.“ rekao je Tomaš.

Odbornici su razmatrali 18 tačaka Dnevnog reda. Među njima našli su se i nekoliko tačaka imovinsko – pravne prirode od kojih je jedna bila izmjena dijela Urbanističkog plana za izgradnju zgrada, što je na žalbu većine odbornika bilo preobimno za jednu tačku te je ista povučena od strane gradonačelnika.

„Kad je traženo da se to razloži na proste faktore, ispalo je da ima 8 tačaka i da je to procedura. Jednostavno se pokušalo zaviti da sve prođe u jednom što je većina odbornika i SNSD-a i SDS-a odbili.“ ističe Trivičević.

Parlamentarna većina podržala je i Izvještaj o poslovanju Narodne biblioteke Prnjavor za 2023. godinu. Takođe, prihvaćen je i zaključak ugovora o zakupu sportske dvorane Sloga.

TV K3